NEW
 • Психологическая защита детей Никольская Грановская
 • Медична ебріологія за Ланґманом - Томас Садлер
 • Атлас детской и подростковой гинекологии - Вольф А.С., Миттаг Ю.Э.
 • Фармакология. Т. 2 -2007 Крыжановский С. А
 • Сборник тестов по органической химии: Учеб. пособие для студ. вузов
 • Курс инфекционных болезней Билибин А.Ф.
 • Аутогенная тренировка Панов
 • Рентгенодиагностика позвоночника для мануальных терапевтов, кн. 1 (системный анализ рентгенограмм позвоночника, рентгенодиагностика аномалий развития позвоночника) Орел А. М.
 • Цигун для накопления энергии - Ян Цзюньмин - Малая Циркуляция
 • Гастроентерологія. 2013. №2 (48)
 • Практическая неврология Хосе Биллер 2008 г. Том 2 Лечение
 • Неотложная терапия острых отравлений и эндотоксикозов. Справочник для врачей, 2-е изд. доп и перер. Лужников
 • Очерки клинической кардиологии - Мазур Н.А. - Практическое пособие
 • Аэрозольтерапия при заболеваниях органов дыхания Пилипчук
 • Основы реабилитации двигательных нарушений по методу Козявкина, Козявкин В.И
 • Алкоголизм Альтшулер В.Б.
 • ОБЩАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
 • Медицинская информатика: Учебное пособие, с приложением на CD
 • Лекарственные препараты: домашний справочник Василенко
 • Критические состояния в акушерстве Серов В.Н., Маркин С.А.
 • Нерешенные и спорные проблемы современной гастроэнтерологии Циммерман
 • Медицинская радиология (основы лучевой диагностики и лучевой терапии) Линденбратен Л.Д., Королюк И.П.
 • Частная физиотерапия
 • Русский медицинский журнал Том 13. Онкология
 • Гипертоническая энцефалопатия, Ганнушкина И.В., Лебедева Н.В
 • Colour

  Рак: пути в незнаемое, разочарования и надежды В.С.Мосиенко

  Рак шейки матки - onko-apteka.de Название: Рак: пути в незнаемое, разочарования и надежды В.С.Мосиенко
  Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
  Размер: 10.8 mb
  Скачано: 1593 раз

  Рак шейки матки - onko-apteka.de
  Рак шейки матки (РШМ) у женщин занимает 2-е место по частоте среди всех ... Мосиенко В.С. «Рак: пути в незнаемое, разочарования и надежды».

  Рак: пути в незнаемое, разочарования и надежды В.С.Мосиенко

  Около 40 предраковых заболеваний шейки матки вызывает папиломавирус и вирус герпеса простого, а также остроконечные кондиломы гениталий. Причинами появления ршм считают раннее начало половой жизни и наступление в этот период беременности, наличие многих партнеров, инфекционные заболевания мочеполовой сферы вирусного и грибкового происхождения, неконтролируемый прием эстрогенов и противозачаточных средств. В разных странах число больных колеблется от 2 в израиле до 30 в колумбии - 50 случаев на 100 тыс.

  Найменшу тривалість життя зафіксовано у мишей, які отримували в профілактичному режимі алогенну вакцину, виготовлену із ракових клітин ерліха, в дозі, еквівалентній 10 та 100 тис. Это во многом зависит от социальных условий, гигиенических навыков, национальных обычаев, свойственных этническим группам людей. Майже усі протипухлинні препарати, які використовують у сучасних онкологічних клініках, характеризуються недостатньою специфічністю та високою токсичністю.

  Протипухлинну дію гпв оцінювали за термінами появи перещеплених пухлин у мишей, за швидкістю їхнього росту, кількістю тварин, у яких пухлина не перещепилась. Під час дослідження їх в експериментальних і клінічних умовах було встановлено, що вони підвищують імунну відповідь і протипухлинний ефект 24-26. У контрольній групі за цей період маса тіла тварин збільшувалася в середньому на 2,11,0 г (р0,05).

  Оскільки в разі злоякісної трансформації нормальних клітин зміни можуть відбуватись як на епігеномному, так і геномному рівні, то спектр антигенів у клітинах, навіть однієї і тієї самої пухлини, може відрізнятися і бути індивідуальним у кожного хворого. Відомо, що білки та поліпептиди, що мають вуглеводні залишки, є структурами з вираженими антигенними властивостями 9. У монахинь это заболевание практически не встречается, а вот у проституток в 6 раз чаще, чем у остальных женщин.

  Перещеплення пухлин здійснювали суспензією злоякісних клітин, залежно від мети дослідження та штаму пухлини, підшкірно, внутрішньомязово чи в черевну порожнину життєздатними злоякісними клітинами від 5 тис. Щодо тривалості життя, то найдовше жили миші, які отримували автологічну вакцину в дозі, еквівалентній 10 та 100 тис. Тобто можна зробити висновок, що лікування лімфолейкемії l1210 уведенням гпв у поєднанні з бластомунілом сприяло вірогідній затримці пухлинного росту протягом перших 2 тиж порівняно з мишами контрольної групи (р).

  При наличии 2-х и более партнеров и начале половой жизни до 17 лет ршм возникает в 1,7-2,4 раза чаще, чем у остальных женщин. Гпв, виготовлена з ракових клітин ерліха, на тлі введення бластомунілу не справляла на асцитний лімфолейкоз ні гальмівної, ні потенціювальної, ані сумарної дії. Нині активно розробляють вакцини на основі глікопептидів, отриманих із мембран злоякісних клітин. Така вакцина добре стандартизується за клітинним еквівалентом і розчиняється у воді та фізіологічному розчині. Своевременный осмотр гинеколога и проведение цитологического теста (вагинальный мазок) 1 раз в 3 года позволяют снизить заболеваемость ршм на 60-90 использовался материал книги профессора мосиенко в.


  гипоксия тканей организма при опухолевом процессе ... - Онкология


  же время существует и другой путь преодоления ги- поксии тканей за ... В.С. Мосиенко. Институт ..... Рак: пути в незнаемое, разочарование и надежды.

  Рак: пути в незнаемое, разочарования и надежды В.С.Мосиенко

  FungoDoctor: Интернет магазин товаров для здоровья - Бады ...
  Рак: пути в незнаемое разочарование и надежды Автор: В. С. Мосиенко. 100 грн. Купить · Коррекция гармонизации жизни: индивидуальная ...
  Рак: пути в незнаемое, разочарования и надежды В.С.Мосиенко Гпв вводили тваринам в обємі 0,1 мл до (в профілактичному режимі) або в різні строки після перещеплення пухлини (в терапевтичному режимі) завдяки підшкірним 1-5-разовим інєкціям на курс лікування, Благодаря проведению в развитых странах ряда профилактических мер и появлению первой в мире вакцины гардасил (от папилломавируса, являющегося спутником ршм) дали возможность снизить заболеваемость ршм на 60-90, несмотря на сексуальную революцию 20-го века. же время существует и другой путь преодоления ги- поксии тканей за. Відомо, що білки та поліпептиди, що мають вуглеводні залишки, є структурами з вираженими антигенними властивостями 9. У мишей, які отримали алогенну вакцину з бластомунілом у терапевтичному режимі, тривалість життя виявилася на 7-12 більшою, Незважаючи на значні труднощі в конструюванні протипухлинних вакцин та імуномодуляторів. В разных странах число больных колеблется от 2 в израиле до 30 в колумбии - 50 случаев на 100 тыс. 15 янв 2015.
 • Протипухлинна глікопептидна вакцина: від експерименту до ...


  Нині активно розробляють вакцини на основі глікопептидів, отриманих із мембран злоякісних клітин. При цьому видаляли фрагменти нуклеїнових кислот, нуклеотиди, амінокислоти та інші низькомолекулярні речовини, проводили хроматографічне розділення з подальшим концентруванням фракції пептидів з молекулярною масою 50 кда, з яких потім ізолювали компоненти, що містили вуглеводні залишки. Аналогічно 4 серію дослідів проводили з алогенною вакциною, виготовленою із клітин карциноми ерліха. Протипухлинні цитостатики, діючи як позитивні селекційні чинники, спричинюють зниження адаптивно-компенсаторних механізмів хворого організму, загострення супутніх захворювань, що прискорює його загибель від генералізації пухлинної хвороби. У монахинь это заболевание практически не встречается, а вот у проституток в 6 раз чаще, чем у остальных женщин.

  Ефективність гпв окремо та з бластомунілом визначали за параметрами росту лімфолейкозних клітин за збільшенням маси тіла тварин і тривалості їхнього життя. Для збільшення антигенності ракових клітин багато дослідників пропонує модифікувати самі злоякісні клітини різними методами низькими чи високими температурами, застосуванням адювантів бактеріального, хімічного чи вірусного походження, наприклад бцж, , колонієстимулювальними факторами, бластомунілом, срg-збагаченою днк та ін. Експерименти проводили на 488 нелінійних з масою тіла від 17 до 23 г мишах обох статей і лінійних с57bl6, f1 і dba розведення інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені р. Пірогенал вводили внутрішньомязово в гомілку за наростаючою дозою від 5 до 30 мкг в обємі 0,1 мл 6 разів через 2 доби на 3-тю. Особливого пригнічення зазнають імунні показники під час хіміо- та променевої терапії злоякісних пухлин 4-6.

  Нові можливості лікування та профілактики патологічних станів жіночих геніталій, асоційованих з вірусом папіломи людини резолюція всеукраїнської науково-практичної конференції внесок українських учених у здобутки світової дерматовенерології (27- р. Відомо, що білки та поліпептиди, що мають вуглеводні залишки, є структурами з вираженими антигенними властивостями 9. Сама автологічна вакцина подовжувала життя тварин відповідно до 25,62,4 та 24,72,1 доби. Гпв вводили тваринам в обємі 0,1 мл до (в профілактичному режимі) або в різні строки після перещеплення пухлини (в терапевтичному режимі) завдяки підшкірним 1-5-разовим інєкціям на курс лікування. Протипухлинну дію гпв оцінювали за термінами появи перещеплених пухлин у мишей, за швидкістю їхнього росту, кількістю тварин, у яких пухлина не перещепилась. Кавецького нану, яким після двотижневого карантину перещеплювали за загальноприйнятими стандартними методиками лімфолейкоз l1210, асцитну та солідну форми карциноми ерліха та саркому 180. Оскільки в разі злоякісної трансформації нормальних клітин зміни можуть відбуватись як на епігеномному, так і геномному рівні, то спектр антигенів у клітинах, навіть однієї і тієї самої пухлини, може відрізнятися і бути індивідуальним у кожного хворого. Чаще болеют ршм много рожавшие женщины, с наличием дисфункции яичников и генетической предрасположенностью. Така вакцина добре стандартизується за клітинним еквівалентом і розчиняється у воді та фізіологічному розчині. .

  Мосиенко В.С. Возможности, недостатки и перспективы лекарственной терапии ... Затула Д.Г. Микроорганизмы, рак и противоопухолевый иммунитет.

  Можно ли заразиться раком? - Раковые заболевания

  15 янв 2015 ... В природе не существует инъекционного пути передачи раковых клеток. В таком контексте вопроса “можно ли заразиться раком через ...
 • 10 КНИГА ДОМ НОЧИ
 • 100 Illustrators.
 • 100 ВЕЛИКИХ ЖЕНЩИН Семашко И.И.
 • 100 великих катастроф Н. А. Ионина
 • 100 великих тайн Земли А. В. Волков
 • 100 гаданий для девочек
 • 100 мотивов для вязания на спицах Эпстайн
 • Отбеливание зубов Мамедова Л.А.
 • Ультразвуковое исследование: иллюстрированное руководство Олти Дж., Хоуи Э., Вульстенхульм С., Вестон М.
 • Гигиена, Габович Р.Д
 • Абдоминальная хирургия Гаусман
 • Лучевая диагностика неопухолевых заболеваний грудной железы (учебное пособие) Абдуллаев Р. Я.
 • Фармакология. Т. 2 -2007 Крыжановский С. А
 • Практикум по общей психологии: Учебное пособие.— 3-е изд. А.Г. Смирнов
 • Рак: пути в незнаемое, разочарования и надежды В.С.Мосиенко
  Литература
  [dcufut]